Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV)
(se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021)

Akademický senát FMV Vysoké školy ekonomické v Praze svým usnesením ze dne 5. dubna 2018 stanovuje, v souladu s čl. 3 odst. 5 Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze:

termín voleb:    středa 25. duben 2018
čas voleb:         od 10:00 do 16:00
místo voleb:      místnost č. NB 255 (Nová budova Vysoké školy ekonomické v Praze).

Kandidáti:

Seznam kandidátů do AS VŠE – akademičtí pracovníci – 2018

Seznam kandidátů do AS VŠE – studenti – 2018

Volby proběhnou ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FMV a ve volebním obvodu studentů zapsaných na FMV. Přihlášky se podávají v elektronické podobě, výhradně ze školní mailové adresy, na adresu volbyasfmv@vse.cz, a zároveň ve fyzické podobě na sekretariát děkanátu FMV (místnost č. NB 205), na předepsaném formuláři adresovaném předsedkyni dílčí volební komise. Termín podání přihlášek je pátek 20. dubna 2018, 12:00.

Předsedkyně dílčí volební komise:
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
V Praze dne 5. dubna 2018

Mgr. Alena Češková
předsedkyně Akademického senátu
Fakulty mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze

Další dokumenty:

Vyhlášení voleb

Dílčí volební komise

Přihláška – akademičtí pracovníci

Přihláška – studenti