Výběrové řízení: Stáž na velvyslanectví ČR v Berlíně

1. listopadu
30. listopadu
2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Ekonomickém úseku Velvyslanectví České republiky v Berlíně, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

 

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v rámci obchodně-ekonomické agendy zastupitelského úřadu ČR v Berlíně v následujících oblastech:

  • spolupráce při přípravě podkladů a stanovisek k bilaterálním jednáním,
  • zpracovávání průřezových materiálů ekonomického charakteru (především analýzy a souhrnné informace o vývoji zahraničního obchodu),
  • poskytování podpory českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích,
  • praktická asistence při přípravě konferencí, seminářů či setkání se zástupci firem a podnikatelských asociací.

Délka stáže

Stáž proběhne v termínu únor až květen 2019.

Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Standardně se jedná o plný úvazek po dobu tří měsíců s možností případného prodloužení.

Podmínky stáže

Nutná je znalost německého a anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost německého a anglického jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kritéria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 30. listopadu 2018