Výběrové řízení na stáž: Využití sociálních medií Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na dvě tříměsíční stáže pro studenty magisterských oborů. Stáž lze uznat do studia za 6 ECTS jako 22F413 – Odborná stáž – krátkodobá, a to v projektu Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která je nestátní neziskovou organizací, sdružující podnikatele v České republice se zájmem o působení v rozvojových zemích. Byla založena Svazem průmyslu a dopravy ČR a několika dalšími zaměstnavatelskými asociacemi za účelem prosazování zájmů svých členů v oblasti zahraniční rozvojové politiky ČR.

Nabídka stáže v projektu

Využití sociálních medií Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Účel projektu:
Připravit návrhy účtů sociálních médiích pro sdílení informací o zahraničně-rozvojové problematice mezi členy PPZRS i širší odbornou veřejností a umožnit tak rychlejší a efektivnější informovanost o dané problematice se zaměřením na obchodní a marketingové příležitosti.
Výstupy projektu:

 • Analýza sociálních účtů organizací aktivních v ZRS
 • Manuál pro správu vytvořených účtů
 • Návrh referenčního úložiště informací k otázkám zahraniční rozvojové spolupráce

Náplň činnosti:

 • Rešeršní práce
 • Spolupráce na vytvoření účtů sociálních sítí a jejich redakci – Twitter, Facebook, LinkedIn
 • Administrativní podpora – samostatná správa databáze, redakční práce na účtech
 • Aktivity spojené s akcemi pro podnikatele

Požadavky pro uchazeče:

 • Studentka/ student 4. – 5. ročníku VŠ se zaměřením na ekonomiku, mezinárodní obchod, diplomacii, mezinárodní vztahy, politologii, státní správu
 • Znalost aplikací sociálních médií na pokročilejší úrovni
 • Znalost anglického jazyka
 • Schopnost práce s textem pro publikační účely

Nabízíme:

 • Získání praktické zkušenosti v propojování oblastí mezinárodního obchodu, ekonomické diplomacie a zahraniční rozvojové spolupráce.
 • Možnost vyzkoušet si přípravu a redakci oborově orientovaných sociálních médií.
 • Možnost variabilní pracovní doby – cca 20 hodin týdně
 • 1.000,-Kč měsíčně na pokrytí osobních výdajů.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis v ČJ a kratší motivační dopis v AJ na email kkrivanova@spcr.cz do 15.2.2017