Výběrové řízení na stáž v CZELO v Bruselu – Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation

9. září
31. října
2019

Hlaste se přímo zasláním CV a stručného motivačního dopisu v angličtině v rozsahu přibližně jedné strany na adresu: fancova@tc.cz.

Při výběru na stáž je možné uznání do studia FMV.

Podrobné informace zde.