Výběrové řízení na stáž: Stálé zastoupení ČR v Bruselu

23. dubna
19. května
2019

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí výběrové řízení na místo stážisty na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, Oddělení sektorových agend A. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (včetně studentů prvních semestrů) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáž poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

Termín:

9. září až 20. prosince 2019

Hlavní zaměření:

Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I)


Podrobnější popis:

Ve druhém pololetí 2019 budou ustavovány nová Evropská komise a nový Evropský parlament. Půjde tedy o dotváření strategických vizí EU na další legislativní období. Zároveň budou pokračovat již existující aktivity zejména v oblasti vnitřního trhu, digitálních technologií, Energetické unie a mobility.

 

Náplň stáže:

Sledování průběhu projednávání návrhů v rámci dopravní politiky EU, prohlubování jednotného trhu EU, zavádění jednotného digitálního trhu a budování Energetické unie. Za tímto účelem se očekává účast na relevantních pracovních skupinách Rady EU, Coreperu I či podíl na přípravě Rady pro dopravu a telekomunikace, Rady pro energetiku a Rady pro konkurenceschopnost či jednání relevantních výborů Evropského parlamentu. Dále účast na relevantních ad hoc akcích (konference, semináře apod.).

Kritéria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži
  • Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 19. května 2019.