Výběrové řízení na stáž: Stálá mise ve Vídni – úsek OBSE

Výběrové řízení na stáž: Stálá mise ve Vídni – úsek OBSE

16. září
7. října
2019

Délka trvání stáže: 3. února – 31. července 2020

Náplň stáže

 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech dimenzí OBSE (politicko-vojenská, ekonomicko-environmentální, lidskoprávní) a dalších agend OBSE (rozpočet, finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
 • analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí
 • příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • archivace dokumentů Stálé mise
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka), znalost francouzštiny vítána (není podmínkou)
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE
 • časová flexibilita (práce nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Další požadavky a podmínky stáže
Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia a dále musí být trestně bezúhonní. Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kritéria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 7. října 2019.

Výběrové řízení na stáž: Stálá mise ve Vídni – úsek OBSE