Výběrové řízení na stáž na Stálém zastoupení ČR v Bruselu

31. ledna
17. února
2019

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů ještě v letním semestru 2018/2019 jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

 

Termín:

1. dubna – 28. června 2019

Hlavní zaměření:

Hlavní zaměření: Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I)

Podrobnější popis:

Evropská komise v novém složení od listopadu 2014 zařadila mezi své priority mj. prohlubování jednotného trhu, zavádění digitálního jednotného trhu a budování Energetické unie. Evropská komise nyní naplňuje tyto priority postupným zveřejňováním strategických dokumentů (základní strategické dokumenty: v únoru 2015 Energetická unie, v květnu 2015 balíček návrhů k digitálnímu jednotnému trhu a v říjnu 2015 k jednotnému trhu EU) a konkrétních legislativních i nelegislativních iniciativ (mj. balíky legislativních návrhů k DSM v průběhu roku 2016, návrhy v oblasti Energetické unie, balíčky mobility).
V první polovině roku 2019 lze očekávat intenzivní úsilí všech aktérů zapojených v řádné legislativní proceduře (Rada EU, Evropský parlament i Evropské komise) při projednávání návrhů předložených Evropskou komisí v rámci výše uvedených iniciativ.Intenzivní jednání se očekává zejména v oblasti energetické politiky (návrhy dle Cestovní mapy k ustavení Energetické unie), v oblasti dopravní politiky (mj. k dekarbonizaci dopravy či balíčků mobility), v oblasti prohlubování jednotného trhu a digitálního jednotného trhu.
Náplň stáže:

Sledování průběhu projednávání návrhů v rámci dopravní politiky EU, prohlubování jednotného trhu EU, zavádění jednotného digitálního trhu a budování Energetické unie. Za tímto účelem se očekává účast na relevantních pracovních skupinách Rady EU, Coreperu I či podíl na přípravě Rady pro dopravu a telekomunikace, Rady pro energetiku a Rady pro konkurenceschopnost či jednání relevantních výborů Evropského parlamentu.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického či francouzského jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
  • preferenci termínu a případné pořadí, pokud se uchazeč hlásí na obě stáže.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 17. února 2019.