Výběrové řízení na stáž: LASVIT v Londýně a v Dubaji

13. června
24. června
2019

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s firmou Lasvit výběrové řízení na stáž na pobočce v Londýně. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 21 ECTS jako 22F401 Odborná praxe.  Na stáž  v Londýně je možné čerpat finanční podporu z fondů Erasmus+ a také ze stipendijního fondu FMV. Financování je tedy zajištěno o pro případ odchodu Velké Británie z Evropské unie. Na stáž v Dubaji je možno čerpat finanční podporu ze stipendijního fondu FMV.

Inzerát na stáž v Londýně naleznete zde

Inzerát na stáž v Dubaji naleznete zde