Výběrové řízení na stáž: Eurocentrum Praha

25. července
20. srpna
2019

Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády vyhlašuje výběrové řízení na stáž v Eurocentru Praha. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 6 ECTS jako 22F413 – Odborná stáž – krátkodobá.

Kdy se stáž uskuteční?

Stáže se uskuteční v zimním semestru 2019 (září – prosinec), přesný termín bude stanoven po domluvě se studentem.

Jaká bude náplň stáže?

 • Podpora každodenního chodu Eurocentra Praha, informačního místa v Evropském domě, kde sídlí i Zastoupení Evropské komise a Kancelář Evropského parlamentu
 • Výpomoc s organizací seminářů a kulatých stolů Eurocentra Praha a Úřadu vlády ČR, které jsou zaměřené na různé aspekty evropské integrace a kterých se účastní zajímaví hosté
 • Zodpovídání dotazů veřejnosti, které se často týkají velmi zajímavých a praktických aspektů členství Česka v Evropské unii
 • Příprava a vyhodnocování soutěží pro různé cílové skupiny, kde velmi uvítáme kreativitu a nové nápady
 • Správa sociálních sítí, především příprava příspěvků na Facebooku
 • Výpomoc s administrativou Eurocentra
 • Účast na akcích s evropskou tématikou a následná příprava článků na portál Euroskop a do měsíčníku Eurolisty

Koho hledáme?

Samostatné a proaktivní studenty a studentky Fakulty mezinárodních vztahů se zájmem o problematiku Evropské unie a informování o této oblasti.

Konkrétně požadujeme:

 • Dobrou orientaci v problematice EU
 • Zodpovědný a aktivní přístup k práci, pečlivost
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
 • Časovou flexibilitu

Co Vám stáž přinese?

 • Získání zkušeností s organizací odborných akcí
 • Rozšíření komunikačních dovedností
 • Seznámení se s prací ve státní správě
 • Získání praktických znalostí v oblasti evropských záležitostí
 • Odrazový můstek pro pracovní uplatnění v oblasti evropských záležitostí v budoucnu

Časový rozsah stáže se odvíjí od četnosti pořádaných akcí a potřeby, v maximální výši 10 hodin týdně (dle domluvy a možností studenta). Stáž je neplacená. Po absolvování stáže stážista/stážistka obdrží potvrzení o absolvování stáže včetně hodnocení.

Mám zájem, co dál?

Pokud Vás nabídka stáže zaujala, neváhejte se přihlásit. Pošlete nám svůj životopis a krátký motivační dopis na e-mailovou adresu eurocentrum.praha@euroskop.cz.

Termín pro podání přihlášek je do 20. 8. 2019.