Výběrové řízení na pozici Koordinátor(ka) kvality výuky

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Koordinátor(ka) kvality výuky/Koordinátor(ka) kvality Pedagogických činností FMV VŠE

Náplň práce

Co bude Vaším úkolem?

 • Spolupracovat na nastavení a rozvoji fakultního systému sledování a hodnocení kvality výuky včetně stanovování individuálních rozvojových cílů a průběžně rozvíjet kvalitu a využitelnost procesu monitorování a hodnocení kvality vzdělávacích činností FMV.
 • Napomáhat rozvoji kultury hodnocení, zvyšování kvality výuky Fakulty a šíření dobré praxe.
 • Podporovat vedení Fakulty o odpovědné fakultní orgány při zajišťování procesů vnitřního hodnocení v souladu s vnitřními předpisy VŠE a mezinárodních akreditačních institucí.
 • Metodicky podporovat garanty studijních programů a navrhovat inovace na podporu kvality výuky pro jednotlivé programy.
 • Podporovat akademické pracovníky a napomáhat vytvářet systémové podmínky pro jejich odborný růst, kvalifikační rozvoj, zkvalitňování vzdělávací a tvůrčí činnosti.
 • Odpovídat za pravidelný sběr dat, analýzu a zpracování hodnotících výstupů na úrovni fakulty.
 • Participovat na tuzemských i mezinárodních projektech v oblasti rozvoje řízení kvality vzdělávacích činností
 • Udržovat výborný přehled o vysokoškolském prostředí, včetně networkingu s kolegy na peer institucích a účasti na národních či mezinárodních konferencích, workshopech a panelech s cílem přenášet aktuální trendy a osvědčené postupy v prostředí vysokoškolského vzdělávání.

Znalosti a zkušenosti

Budeme si rozumět, pokud ve Vás najdeme:

 • Obecnou znalost přístupů k řízení kvality v organizacích, certifikačních či akreditačních procesů.
 • Orientaci či pracovní zkušenost ve vzdělávacích institucích či zkušenost v oblasti řízení kvality či rozvoje lidských zdrojů.
 • Schopnost přirozeně a přesvědčivě komunikovat a rozvíjet vztahy s odlišnými cílovými skupinami.
 • Zkušenost se sběrem, vyhodnocováním, interpretací a prezentováním dat a informací.
 • Zkušenosti v oblasti plánování a realizace projektů v organizaci.
 • Iniciativu, schopnost samostatně organizovat práci a dodržovat termíny.

Nabízíme

Nabízíme práci v prestižním a dynamickém prostředí:

 • Pozici na plný pracovní úvazek (kombinace dvou vzájemně propojených pozic v poměru zhruba 50:50), dobu určitou do 31.8. 2021.
 • Práci v prestižní vzdělávací instituci s vnitřní kulturou neustálého rozvoje a změny.
 • Možnost práce v mladém a dynamickém kolektivu.
 • Možnost přizpůsobení pracovní doby individuálním požadavkům.
 • Možnost další spolupráce po skončení trvání práce na aktuálním projektu.
 • Možnost účasti na zahraničních školeních a konferencích v oblasti řízení kvality.
 • Nástup možný od 3.2019

Pokud vás pozice zaujala a splňujete požadovaná kritéria, zašlete profesní strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu lukas.bumbalek@vse.cz do 31.1. 2019.

Kontakt:

Mgr. Lukáš Bumbálek
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 4 • 130 67 Praha
T: (+420) 224 095 244, (+420) 734 346 056
E: lukas.bumbalek@vse.cz
W: fmv.vse.cz