Výběrové řízení na pozice vedoucích kateder na FMV

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu s čl. 12, odst. 2 Statutu Fakulty mezinárodních vztahů výběrové řízení na obsazení pozic vedoucích kateder. Detaily jsou obsaženy v dokumentu níže.