Výběrové řízení na obsazení míst na Katedře cestovního ruchu

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst na Katedře cestovního ruchu:
1 místo docenta na poloviční úvazek se zaměřením na destinační management, kulturní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch. Požadavky: praxe v destinačním managementu, zkušenost s tvorbou koncepčních rozvojových dokumentů v cestovním ruchu, praxe v akademickém prostředí, publikační činnost v tématech destinační management, kulturní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch.
1 místo odborného asistenta na poloviční úvazek.  Požadavky: Ph.D., specializace v oblasti personálního řízení a podnicích cestovního ruchu, praxe v akademické pedagogické činnosti, publikační činnost v oboru.
Všeobecné kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v příslušném oboru / pracovní poměr na dobu určitou / předpokládaný termín nástupu 1. září 2018. Přihlášky doložené profesním životopisem a opisem diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 30 dnů po zveřejnění na adresu: Děkanát FMV VŠE, Ing. Eliška Vavrouchová, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel.: 224 095 220.