VŠE spustila aplikaci pro posuzování zahraničního vzdělávání uchazečů o studium

Od 15. dubna 2019 je k dispozici aplikace Vysoké školy ekonomické v Praze, prostřednictvím které mohou uchazeči o studium na Fakultě mezinárodních vztahů podat žádost o posouzení předchozího vzdělání ze zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze může předchozí vzdělání svých uchazečů posuzovat sama, protože v roce 2018 získala od Národního akreditačního úřadu Institucionální akreditaci.

  • Agendu posouzení vzdělání spravuje právní oddělení a aplikace pro podání žádosti je k dispozici na http://edu.vse.cz/.

Pro uchazeče se jedná o významné zjednodušení, protože dříve požadovaný doklad o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Vysoká škola ekonomická v Praze vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách pro uchazeče:

Podmínky přijetí