Volná místa v kurzech hostujících profesorů na letní semestr – stav po registracích

Na letní semestr 2018/2019 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Novinkou je kurz 2MO348 (Introduction to the Shopping Centre Management), který učí manažeři realitní společnosti CPI.

Při jejich registraci věnujte pozornost poznámce v sylabu kurzu, v níž je uveden přesný čas i místo výuky. Registrovat si můžete následující kurzy hostujících profesorů:

Konkrétní termín Předmět Název kurzu Počet volných míst
od do
20.2. 22.2. 2MO332 Business in Russia – in English 0
18.2. 20.2. 2MO428 International mergers and acquisitions 0
27.2. 1.3. 2MO434 International Brand Communication Strategy 4
25.2. 1.3. 2MO348 Introduction to the Shopping Centre Management 4
6.3. 11.3. 2MO347 International Business – Global Value Chains 8
6.3. 8.3. 2MO434 International Brand Communication Strategy 23
12.3. 15.3. 2MO346 Doing business in the U.S.A. 0
11.3. 13.3. 2OP467 International Consumer Behavior 5
11.3. 15.3. 2SM442 Globalized International Relations 15
18.3. 20.3. 2OP322 Business Cultures of the Latin American Nations – in English 1
18.3. 20.3. 2SM425 Contemporary International Negotiation Practice 11
25.3. 27.3. 2MO433 Principles of Investments & Security Analysis 16
25.3. 27.3. 2PL341 Media and information policies in contemporary knowledge-based societies: preconditions, priorities, and challenges 6
28.3. 2.4. IP_358 Business Strategies 11
1.4. 5.4. 2CR321 Innovative Approaches to the Tourism Product Creation – English 23
3.4. 5.4. IP_338 Business in Russia – in English 4
2.4. 5.4. 2MO338 Branding and (Re)Positioning in International Marketing 0
8.4. 10.4. 2SM431 Language and Diplomacy 3
8.4. 10.4. 2MO350 Supply Chain Management 0
12.4. 13.4. IP_342 Consumer Experience Management 8
15.4. 17.4. 2OP443 Intercultural Communication for Managers 11
15.4. 17.4. 2SM642 Geopolitics of Energy in the 21st Century 5
16.4. 17.4. IP_342 Consumer Experience Management
24.4. 26.4. 2MO336 International Negotiation Strategies: Techniques and Simulations 0
23.4. 26.4. 2MO326 Protocol diplomatique- en francais 8
29.4. 2.5. 2MO442 Product Service Feasibility Analysis 13
29.4. 2.5. 2MO343 China´s Foreign Trade and Investment Development 0