Volby do AS FMV – rozhovor se současným senátorem

V souvislosti s nadcházejícími volbami do AS FMV na funkční období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020, které se konají dne 3. května 2017, jsme se rozhodli oslovit současného senátora Bc. Martina Vokálka, který je zároveň aktivním členem AS VŠE, aby všem potenciálním kandidátům přiblížil, co působení ve studentské kurii AS FMV obnáší.

Svoji kandidaturu mohou zájemci ohlašovat nejpozději do 21. dubna 2017 (včetně) na e-mailovou adresu: volbyasfmv@vse.cz. Všechny podrobné informace pro voliče i kandidáty jsou dostupné zde.

PROČ SES ROZHODL KANDIDOVAT DO AKADEMICKÉHO SENÁTU?

Chtěl jsem se více podílet na chodu naší fakulty, přispívat svými názory k pozitivnímu rozvoji fakulty z pozice studenta a v neposlední řadě jsem chtěl do jisté míry reprezentovat hlas ostatních studentů, nejen z mého oboru (tj. Mezinárodní studia – diplomacie).

JAK VOLBY PROBÍHALY?

Naprosto poklidně – nikdo z kandidátů neatakoval jiné kandidáty. Nicméně největším problémem byla malá volební účast studentů, což bylo škoda.

JAK ČASTO SE KONAJÍ ZASEDÁNÍ?

Zasedání se konají zhruba jednou za měsíc, až měsíc a půl, avšak záleží na tom, co je nutné probrat. Když se jedná o banálnější záležitosti, může je Akademický senát FMV dokonce schválit per rollam (přes internet odpovědí souhlasím/nesouhlasím). Zasedání se většinou konají pravidelně v totožný den, toto volební období to bylo ve čtvrtek od 13:00.

CO MUSÍ KANDIDÁT SPLNIT, ABY BYL ZVOLEN?

Potřebuje být mezi šesti kandidáty s největším počtem hlasů. Kandidáti, kteří se do AS nedostanou, se stávají náhradníky v pořadí počtu obdržených hlasů. Náhradník pak zastoupí senátora, který ukončí působení (například když skončí studium). Pokud dva kandidáti získají stejný počet hlasů, rozhoduje los. Všechny tyto informace a mnoho dalších se dají nalézt na oficiálním webu AS FMV:  https://asfmv.vse.cz/

PODAŘILO SE TI NĚCO OPRAVDU PROSADIT?

S dalšími studentskými senátory jsme například prosadili zahájení evaluace studijních referentek, stáli jsme za zachováním 50% hranice u přijímacích zkoušek, podíleli jsme se na volbě děkana a měli jsme možnost rozhodovat o velkém množství dalších věcí týkajících se naší fakulty a přímo nás studentů.

JAK JEDNÁNÍ PROBÍHAJÍ? BYL JEJICH PRŮBĚH NĚKDY „DRAMATIČTĚJŠÍ“?

Většina jednání probíhala ve velice příjemném duchu, a i když občas začínala být atmosféra napjatější, nepoznamenalo to můj celkově pozitivní dojem z práce v AS FMV a vztahy mezi senátory.

JAK ČASTO PROBÍHAJÍ VOLBY DO AS FMV? MUSÍ SE SENÁTOR ÚČASTNIT KAŽDÉHO JEDNÁNÍ?

Volby probíhají jednou za 3 roky, což je volební období celého senátu. Pouze v případě, že by v jedné z kurií chyběl náhradník, vypíší se volby doplňovací.

Senátor se může samozřejmě z jednání omluvit. Při výjezdu na zahraniční studijní pobyt členství v AS FMV nezaniká, je však na každém senátorovi, aby zhodnotil to, zda může reprezentovat hlasy svých voličů, když bude pryč. Já jsem například během členství v senátu na Erasmus odjel, zařídil jsem si to však tak, že jsem během pobytu chyběl pouze na jednom zasedání, a proto jsem na svou pozici nerezignoval.

Obecné informace o AS FMV

Akademický senát FMV se skládá ze 12 pedagogů a 6 studentů, přičemž nezáleží na tom, z jaké katedry či oboru na FMV senátoři jsou. Platí však pravidlo, že studenti mohou volit jen studenty, učitelé pouze učitele. Každý volič může označit na volebním lístku maximálně 6 kandidátů. Volby probíhají tajně a přímo.

Volební řád a další dokumenty AS FMV jsou dostupné zde.