1. Vídeň – stáž na velvyslanectví & 2. MZV ČR – stáž v odboru ekonomické diplomacie

17. června
17. července
2019

Další nabídka pracovních stáží. Studenti se hlásí přímo.

Při výběru na stáž je možné uznání do studia FMV. Pro stáž ve Vídni je možný finanční příspěvek FMV.

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vídni – Podrobné informace zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/o_velvyslanectvi/staze/index.html

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky – Podrobné informace zde (hlaste se do 21. června 2019): https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html