Veřejná prezentace kandidáta na funkci děkana FMV

14. listopadu
2019

POZVÁNKA

na veřejnou prezentaci kandidáta na funkci děkana

Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

dne 14. listopadu 2019 v míst. NB B Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově od 13 hod

 

 

Kandidát na funkci děkana FMV VŠE:

  • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

 

Moderátor: Zbyněk Dubský, pověřený člen volební komise AS FMV VŠE

 

Průběh veřejné prezentace:

13:00 – prezentace kandidáta na funkci děkana FMV VŠE

  1. maximální délka prezentace kandidáta činí 20 minut, po uplynutí stanovené doby bude prezentace ukončena,
  2. k dispozici bude dataprojektor,

13:20 – odpovědi kandidáta na otázky (čas zahájení diskuse je orientační v návaznosti na dokončení předchozího bodu),

  1. maximální délka celé diskuse je 45 minut, přičemž poslední otázka musí být položena do 45. minuty,
  2. maximální délka odpovědi na jednu otázku činí 5 minut.

 

Zvukový záznam z prezentace kandidáta na funkci děkana (14. 11. 2019)