Uvolněná místa na stáže v CEBRE

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvě šestiměsíční stáže na České podnikatelské misi při EU – CEBRE v Bruselu, která nově také umožňujeme zapojení do aktivit CzechTrade, neboť kancelář CEBRE je  zástupcem CzechTrade v Belgii. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (především oboru Evropská integrace a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) a bude uznána do studia za 21 ECTS jako 22F401 Odborná praxe.

Odborné praxe a stáže pro studenty
Možnosti jejich finanční podpory
Láká Vás Evropská unie? Rozumíte Bruselskému labyrintu? Chcete poznat, jak se připravují evropské právní předpisy, které pak ovlivňují náš každodenní život? Evropský parlament znáte, ale co třeba poradní orgán Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor nebo Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES? Největší bruselský problém je neztratit se v záplavě informací – proto je šikovný projektový manažer, office manažer nebo policy manažer k nezaplacení. CEBRE nově nabízí také stáže v oblasti podpory exportu! Přihlaste se na pracovní stáž v Bruselu a všechno uvidíte a zažijete na vlastní oči!
CEBRE: výjimečná stáž v Bruselu
(zkušenosti studentky Jany Radové, která na stáži v CEBRE byla)

Podmínky stáže:

Nabízíme pracovní stáže v termínu: březen – srpen 2017 (2 místa). Stáž je poskytována zdarma, tj. hostitelská organizace neposkytuje žádné finanční ohodnocení. Náklady na stáž jsou hrazeny ze stipendia (ERASMUS+), které si zájemce/kyně sám předjedná prostřednictvím vysílající české univerzity. Hostitelská organizace hradí MHD (45 – 50 € měsíčně) a telefon (10 € měsíčně). Každých 5 – 6 měsíců probíhá nábor dvou až tří nových stážistů.
Zájemce/kyně o stáž musí splňovat následující podmínky:

  • student/ka vysoké školy nebo absolvent (maximálně 2 roky po ukončení studia) se zaměřením studia na EU, politologii, právo, mezinárodní vztahy nebo ekonomii;
  • možnost poskytnutí stipendia od vysílající univerzity;
  • výborná znalost českého a anglického jazyka (práce s anglickými dokumenty a se zahraničními partnery), znalost francouzštiny/vlámštiny je výhodou;
  • znalost institucionálního rámce EU;
  • výborné organizační a komunikační schopnosti;

Zaměření stáže:

Každý stážista dostane svojí, často velmi variabilní, agendu. Jedná se zpravidla o přípravu podkladů pro jednání v evropských podnikatelských platformách, o doprovod nebo zastoupení na nich, o zpracování zpráv, zápisů a analýz k aktuálním evropským tématům, o přípravu tematických přehledů sledované legislativy, o aktualizaci webových stránek CEBRE, o přípravu podkladů pro newsletter CEBRE a pro publikace v partnerských médiích, o organizaci akcí v Bruselu či o zdánlivě snadné, avšak neméně důležité, zajištění běžného chodu kanceláře. Jedno z míst bude rovněž věnováno agendě CzechTrade, tj. podpoře proexportních aktivit českých firem na belgickém trhu. Stážista provádí průzkumy belgického trhu s cílem navázání spolupráce mezi belgickou a českou firmou. Součástí práce je oslovení belgických firem a následná komunikace a zprostředkování s českými firmami.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
  • preferovaný termín stáže.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe (at) vse.cz do 10. února 2017.

Výběrová řízení proběhnou v Praze 7. a 20. února 2017.