Úřední hodiny studijního oddělení a proděkana o prázdninách

V době hlavních prázdnin (1. července až 31. srpna) se úřední hodiny studijního oddělení FMV konají v omezeném provozu (vždy je přítomna alespoň jedna studijní referentka) takto:

středa 9:00-11:00

1. a 8. srpna 2018 se úřední hodiny ruší.

Potvrzení o studiu se vydává pouze na aktuální semestr, tj. do 31.8.2018. Jedinou výjimkou jsou nově přijatí studenti, kteří obdrží potvrzení na 1. semestr svého studia, tj. ZS 2018/2019.

Úřední hodiny proděkana pro pedagogickou činnost

Úřední hodiny proděkana pro pedagogickou činnost se v období hlavních prázdnin nekonají. První úřední hodiny se budou konat v úterý 28. srpna 2018.