Učitelské výměny mezi FMV a čínskou SDUFE

V říjnu 2017 Fakultu mezinárodních vztahů (FMV) navštívili další dva profesoři z čínské Shandong University of Finance and Economics (SDUFE), s níž FMV dlouhodobě spolupracuje na výměnných pobytech studentů i učitelů, stejně jako v oblasti výzkumné. Profesor Čchen Pao-čchi (Chen Baoqi) vedl mimosemstrální kurz Odvětvová ekonomika a průmysl Číny, s profesorem Jüan Čchi-kangem (Yuan Qigang) měli studenti možnost se více dozvědět o způsobu jednání napříč kulturami v předmětu Mezinárodní obchodní jednání s důrazem na Čínu. Tyto kurzy jsou zahrnuty do rozšiřující se nabídky intenzivních kurzů v cizích jazycích a vhodným způsobem doplňují výuku v bakalářských i magisterských studijních oborech FMV, stejně jako vedlejší specializaci Čínská studia na FMV.

Do Číny naopak vyjeli dva z vyučujících FMV, tentokrát z Katedry světové ekonomiky. Na SDUFE zavítala paní doc. Ing. M. Jiránková, Ph.D. s kurzem věnovaným mezinárodní ekonomii a Mgr. Ing. J. Jedlinský, jenž se ve výuce věnoval problematice kryptoměn.

SDUFE vznikla v r. 2011 sloučením dvou univerzit: Shandong Economic University (založená v r. 1952, jako jedna z prvních ekonomických vysokých škol v provincii) a Shandong University of Finance (1986). V současnosti nabízí SDUFE 62 studijních programů, v nichž studuje 33 tis. studentů. Vedle standardních ekonomických programů se zde vyučuje i právo nebo pedagogika.

SDUFE patří mezi partnerské školy VŠE, od r. 2009 se rozvíjí i bližší spolupráce mezi FMV a SDUFE. Od r. 2015 např. probíhají společné workshopy a konference zástupců FMV a Shandong University of Finance and Economics („China and Czech Economic Forum“), a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu uzavřené v r. 2014.