Studijní programy platné od ZS 2019/2020

Na stránkách fakulty již byly zveřejněny studijní programy platné pro studenty přijaté do studia od ZS 2019/2020. Zčásti už se jedná o nově akreditované studijní programy, které Vysoká škola ekonomická v Praze schválila na základě Institucionální akreditace, udělené v září 2018 Národním akreditačním úřadem.  Zčásti pak o inovované studijní obory, které budou jako programy otevírané od příštího akademického roku.

V bakalářském studiu se posiluje význam oborových předmětů tak, aby se studenti už od  prvního semestru profilovali a našli v něm to, proč na fakultu přišli. Na Mezinárodním obchodě přibydou předměty jako Podnikání v globálním prostředí nebo Podnikání a právo, na diplomacii pak například Úvod do mezinárodních studií a diplomacie a později také Teorie a metodologie mezinárodních vztahů.

Na magisterském studiu pak klademe ještě větší důraz na studium nebo stáž v zahraničí, takže na Mezinárodním obchodě a na Mezinárodní politice a diplomacii je alespoň jeden v semestr v zahraničí povinný. Řada povinných a povinně volitelných předmětů se také bude učit pouze v angličtině ve smíšených skupinách se zahraničními studenty.

 

Zaujal Tě náš program?

Stačí tedy jen kliknout níže a podat si u nás přihlášku!

  • Zaujal Tě náš program?