Studijní programy platné od ZS 2018/2019

Na webových stránkách FMV již jsou k dispozici studijní programy, podle kterých se budou řídit studenti přijatí do studia od ZS 2018/2019.

Nové studijní programy jsou k dispozici na stránkách určených současným studentům:

http://fmv.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/

http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/

Seznam garantů jednotlivých oborů bakalářského a magisterského studia na FMV:

Bakalářské obory
International Business prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Cestovní ruch a regionální rozvoj prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Mezinárodní obchod prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mezinárodní studia – diplomacie doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
Podnikání a právo doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D
Manažer obchodu prof. Ing. Dana Zadražilová. CSc.
Navazující magisterské obory
Economics of Globalisation and European Integration doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.
International and Diplomatic Studies prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
Cestovní ruch doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
Evropská integrace doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Mezinárodní obchod doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Mezinárodní politika a diplomacie prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
Podnikání a právo doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D