Studijní cesta spolku JDI do Paříže

Ve dnech 11. – 15. března 2017 se členové studentského spolku Junior Diplomat Initiative s pěti dalšími studenty FMV zúčastnili studijní cesty do Paříže. Na tvorbě programu se podílela i sesterská organizace českého JDI, JDI France, působící na univerzitě Sciences Po v Paříži. Mezi účastníky studijní cesty byli také členové týmu JDI Switzerland z Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě. Jednalo se tak o výjimečné setkání členů všech tří organizací.

 

Studijní cesta byla zahájena na ambasádě Nizozemského království. Studenty přivítal první tajemník politického odboru Robert Zimmerman a přidělenec obrany Sander Luitjen. Měli možnost debatovat na témata lidských práv v souvislosti s konfliktem v Sýrii, genderové rovnosti v diplomacii, aktuálních bezpečnostních hrozeb či blížících se parlamentních voleb v Nizozemsku.

Následovala návštěva rezidence velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, během níž se studenti setkali s vedoucím politického odboru, Charlesem Kingem. Jedním z hlavních bodů diskuze byl Brexit a jeho dopady jak na Velkou Británii, tak na evropskou spolupráci. Tématem byla i migrační politika a rozvojová spolupráce v zemích Blízkého východu, kde pan Charles King v minulosti působil.

Součástí studijní cesty byla návštěva univerzity Sciences Po, kde se studenti zúčastnili semináře vedeného Olivierem Caronem, ředitelem think- tanku specializujícího se na oblast bezpečnosti a obrany. Seminář nesl název „Non- Proliferation of Weapons of Mass Destruction“. Mimo to se pan Caron podělil o své zkušenosti z práce na Ministère des Affaires étrangères et du Développement international a z institucí, ve kterých během své profesní kariéry působil. Hovořil také o práci velvyslance Francouzské republiky v Singapuru. Studenty čekala i diskuze s J.E. Stephenem Bradym, velvyslancem Australského společenství v Paříži, o propojenosti mezinárodního společenství, interdependence a v souvislosti s tím také o bezpečnostních hrozbách – například o hrozbě globálního terorismu a teroristických útocích v Evropě. Na tato témata navázal velvyslanec Indické republiky, J.E. Mohan Kumar, jenž také hovořil o globalizovaném a stále více propojeném světě. Mimo jiné se dotkl indické zahraniční politiky a zkušeností ze své bohaté diplomatické kariéry.

Na ambasádě Švýcarské konfederace se účastníci studijní cesty setkali s J.E. Bernardinem Ragazzonim, jenž se zaměřil především na spolupráci Švýcarské konfederace a Evropské unie a zdůraznil její nezbytnost například v environmentálních otázkách. Poslední z institucí, které studenti navštívili, bylo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. S panem Thomasem Göbelem diskutovali o výzvách zahraniční politiky v kontextu Brexitu a evropské spolupráce.

Během exkurzí na velvyslanectví měli studenti šanci ochutnat typické pokrmy kuchyní jednotlivých zemí. Také si prohlédli centrum Paříže, navštívili známé památky a zúčastnili se networkingových akcí se studenty ze Sciences Po a z Ženevy. Taktéž se sešly koordinátorky všech tří sesterských organizací JDI, které setkání využily pro zhodnocení jednotlivých týmů, akcí, a zároveň jakožto inspiraci a obohacení o zkušenosti z univerzitního prostředí v jiné zemi.

 
„Tímto bychom chtěli velmi poděkovat FMV VŠE v Praze za její podporu, jež umožnila studentům se studijní cesty zúčastnit, a JDI France za organizaci programu a vzájemnou spolupráci.“