Studentský klub European Horizons navštívil konferenci na Yale University

Členové studentského klubu European Horizons působícího na Fakultě mezinárodních vztahů, Kateřina Hošková a Martin Vokálek, měli možnost zúčastnit se European Student Conference na jedné z nejprestižnějších univerzit v USA – Yale University. Přinášíme Vám s nimi exkluzivní rozhovor.
Katko a Martine, Fakulta mezinárodních vztahů vás vyslala na konferenci European Student Conference 2018 na Yale University, o jakou konferenci se jedná?
KH:         European Student Conference (ESC) je jedna z mezinárodních konferencí transatlantického think-tanku European Horizons (EuH). Tato konference se každoročně koná na Yale University, domovské univerzitě sítě EuH a zaměřuje se na témata Evropské unie a budoucnosti transatlatických vztahů.
MV:       Tento rok se konference zúčastnilo přes 100 studentů z prestižních univerzit v USA, Evropě i Asii s cílem vypracovat policy-papery na šest předem daných oblastí. Díky podpoře VŠE –  výzkumnému projektu pod vedením našeho supervizora Ing. Josefa Biče, Ph.D. a stipendia od Fakulty mezinárodních vztahů se nám podařilo získat finance na cestu a zastupovat tak první a zatím jediný spolek European Horizons v ČR.
Prozraďte nám něco víc o European Horizons, jak jste se ke spolku dostali?
MV:       Má kamarádka a kolegyně z akademického senátu byla na podzim 2016 u zrodu EuH na Sciences Po ve Francii. Shodli jsme se, že založení první pobočky větve European Horizons v ČR by mohlo být takovou pomyslnou tečkou za našimi studentskými aktivitami na VŠE, kde navíc studentský spolek zaměřený na EU do té doby chyběl. Proto jsme s dalšími přáteli založili European Horizons při Vysoké škole ekonomické v Praze. Za nedlouho oslavíme první narozeniny a za tak krátkou se naši členové stihli účastnit třech velkých zahraničních konferencí – v Německu, Belgii a teď v USA.
KH:         K European Horizons při VŠE jsem se přidala v červnu 2017, patřím tedy k prvním členům, kteří se k naší chapter po samotném založení přidali. V dnešní době mám na starosti pořádání akcí, především workshopů, tedy minikonferencí s mezinárodními hosty z předních evropských univerzit. Během necelého roku jsme na VŠE uspořádali dva tyto workshopy a několik studentských debat se zajímavými hosty. Všech akcí se mohou účastnit i studenti mimo spolek. Mimoto se někteří z nás věnují společně publikační činnosti s dalšími členy EuH.
 
Jaký byl samotný průběh konference, koho nejzajímavějšího jste potkali?
MV:       Po menší aklimatizaci ve městě, které nikdy nespí, jsme se s dalšími účastníky konference vydali na Yale University. Bydleli jsme v dvou až tříčlenných skupinkách u místních studentů a díky tomu jsme zažili tamní studentský život. Samotný program konference byl velice intenzivní a jeho rámci se prolínaly debaty vysokých politiků a expertů z různých oblastí s prací v rámci našich týmů. Tam jsme s dalšími účastníky, ale i odborníky, konzultovali náš obsah a návrhy dalšího postupu.
KH:         Pro mne byla nejzajímavější spolupráce s bývalými předsedy Evropského parlamentu a zároveň poradci mého workshopu, Enriquem Báronem Crespem a Josepem Borellem. Radit se a zapracovávat změny policy-paperu pod taktovkou takových znalců problematiky je nejen ctí, ale především velkou inspirací a zdrojem informací.
Jaký byl Váš nejsilnější zážitek?
MV:       Nejsilnějším zážitkem bylo to, že jsme byli mezi více než stovkou studentů těch nejprestižnějších univerzit světa, kteří se stejně jako my snaží v rámci své školy a sociálních skupin diskutovat a řešit důležité evropské a transatlantické otázky.
KH:         Prvním silným zážitkem byl všudypřítomný pocit sounáležitosti a zapálení všech zúčastněných konference. Tím druhým byla několikanásobná pochvala našeho spolku při VŠE od managementu EuH před celým plénem. To potvrzuje, že jsme za necelý rok dosáhli skvělých výsledků a náš pražský tým patří i na celosvětové úrovni k těm nejlepším.
 
Co dalšího EuH na VŠE dělá?
MV:       Studenti mohou vyjet na podobnou zajímavou konferenci do zahraničí anebo se účastnit mnoha akcí na kterých se v rámci VŠE podílíme. Ty se od mnohých jiných liší tím, že bývají v menším formátu a opravdu se je snažíme na rozdíl od různých přednášek vést jako diskuze, kde se každý účastník může zapojit a prezentovat svůj pohled na probíraná témata.
KH:         Do konce tohoto semestru čeká některé naše členy minimálně ještě jeden výjezd, a to na European Youth Event v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Na akci se sejde kolem 8 000 mladých studentů z celého světa, aby mohli společně diskutovat a zamyslet se nad vizí Evropské unie s decision makery.
Nejen o této, ale o všech našich akcích průběžně informujeme na Facebooku (https://www.facebook.com/EuHPrague/) a webových stránkách (http://europeanhorizons.vse.cz). Sledujte nás a navštivte jednu z našich akcí, jistě nebudete litovat!
MV:       Pevně věřím, že se nám i díky podpoře ze strany VŠE a naší domovské fakulty a zapálení našich členů podaří vypravit další delegace na zahraniční konference a uskutečníme mnoho dalších diskuzí a workshopů v Praze, ale třeba i na jiných českých univerzitách.
Profil
Martin Vokálek:      
Martin Vokálek, 25 let, student 2. ročníku navazujícího studia Mezinárodní politika – diplomacie a vedlejší specializace Projektový management. Bývalý místopředseda Akademického senátu FMV a člen Akademického senátu VŠE. Na FMV dále působil jako mentor v Mentoring programu a (spoluorganizátor seznamovacích kurzů). Rovněž působí na pozici Manažera kanceláře a projektů v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Je jedním ze zakladatelů European Horizons při VŠE a v současnosti je místopředsedou spolku.
Kateřina Hošková:        
Kateřina Hošková, 22,  je studentkou druhého ročníku anglického bakalářského oboru International Business (IBB). Kateřina je součástí anglické sekce PR týmu VŠE, má na starost tvorbu a kontrolu anglického obsahu pro web a sociální media. Je také členkou VŠE Ambassadors – skupinou studentů, kteří zastupují své mezinárodní obory, v jejím případě IBB, a mají za úkol zjednodušit a zpříjemnit studium svým spolužákům. K European Horizons se přidala v červnu 2017, v dnešní době zastává pozici projektové manažerky.