Studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze opět ovládli soutěž POPAI STUDENTS AWARDS 2017

Ve čtvrtek dne 23.11.2017 byly vyhlášeny na slavnostním Galavečeru v TOP HOTELU Praha 4 – Chodov výsledky soutěže POPAI STUDENT AWARD 2017. Ve studentské kategorii: Návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti Plzeňský Prazdroj – Kingswood obsadily opět první tři místa studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze, které zpracovaly svůj projekt v rámci předmětu Retail Marketing na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací. Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 15 studentských týmů ze čtyř škol a univerzit. Porota udělila dvě druhá místa.

1.místo

Název práce: In-store aktivace cideru Kingswood pro rok 2018

Autoři: Daniel Holátko, Martina Jarabicová, Lucie Machová, Jiří Pešek, Jan Růžička,

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

2.místo 

Název práce: In-store aktivacia cideru Kingswood pre rok 2018

Autoři: Dominik Fritzký, Miroslav Gabria, Sára Victoria Hirňáková, Nikola Hlubová, Peter Kužel, Kamila Nováková,

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

2.místo 

Název práce: Marketingová kampaň Kingswood

Autorka: Iveta Serbousková, Střední škola vizuální tvorby, Hradec Králové

3.místo

Název práce: Teď je pravý čas na Kingswood

Autoři: , Marek Ježek, Lukáš Kaftan, Daniela Lešková, Michaela Šimůnková, Nikola Tyčiaková

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Studenti vytvořili návrh In-store komunikační strategie pro cider Kingswod. Odborná Jury, složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů, hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále byla předmětem hodnocení kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních media typů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing, pod vedením Ing. Milana Postlera – garanta kurzu, obdrželi pro letní semestr ak. r. 2016/2017 zadání, které připravila společnost Plzeňský Prazdroj pro soutěž Popai Students Awards 2017, ke zpracování celo semestrální případové studie z praxe. Téma zpracovaly 5 – 6 členné týmy studentů. Z Vysoké školy ekonomické v Praze se dobrovolně přihlásilo do soutěže POPAI STUDENT AWARD 2017 pět studentských týmů – čtyři týmy byly složeny ze studentů bakalářské formy studia z Fakulty mezinárodních vztahů, jeden tým tvořili studenti z magisterské formy studia v předmětu Retail marketing v rámci vedlejší specializace Retail business. Tým byl složený ze studentů z různých fakult VŠE. A právě tento tým studentů zvítězil. Studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze se zúčastnily soutěže Popai Students Awards v rámci předmětu Retail Marketing již počtvrté za sebou a vždy některý z nich zvítězil. Jak v minulém ročníku, tak i v letošním roce obsadily naše týmy všechna tři místa.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané praxí. V rámci spolupráce přednáší v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketingu, Retail auditu, on-line komunikací a obchodování. Úspěch studentů je výzvou pro budoucí studenty letního semestru v předmětu Retail marketing, kteří též obdrží zadání z praxe pro výše uvedenou soutěž. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické, kteří mají o danou problematiku zájem, rádi soutěží a samozřejmě chtějí vyhrát.

 
V Praze dne 2.12.2017
Ing. Milan Postler, Ph.D.
FMV – KOPKK