Studenti z VŠE získali studentskou cenu „Mladý delfín 2016“

Ve čtvrtek dne 18.5. byly vyhlášeny v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce 5 v Praze 1 výsledky 12. ročníku soutěže Marketér roku, jejíž součástí je tradičně studentská kategorie pro studenty vysokých škol. “. Téma soutěže znělo: „Jak komunikovat značku Made in Czechia ve vybraném regionu světa“.  Úkolem studentských týmů bylo vypracování komunikační strategie českých výrobků pro zvolený geografický segment světového trhu. Komunikační strategie měla zahrnovat specifikaci silných stránek českých výrobců, analýzu cílového trhu, návrh komunikačních kanálů, originální použití nástrojů marketingové komunikace, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, fáze komunikační kampaně a rámcový rozpočet. V pátém ročníku soutěže Mladý delfín 2016 se umístil studentský tým z naší školy ve složení: Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová spolu s týmem z UTB ze Zlína na prvním místě. Uvedený tým zpracoval projekt na téma: Jak komunikovat značku Made in Czechia v Beneluxu“. Diplom dále obdržel další tým z VŠE ve složení: Jitka Davidová, Anastasia Kobzareva a Elizaveta Shkiria. Uvedený tým zpracoval svůj projekt na téma „Jak komunikovat značku Made in Czechia v Rusku“. Vítězné týmy získaly ocenění Studentskou cenu – Mladý delfín včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity. Oba studentské týmy z VŠE zpracovaly svůj projekt v rámci vedl. spec. 2KK – Komerční komunikace a přihlásily ho do výše uvedené soutěže. Projekty posuzovala porota složená z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe pod vedením její předsedkyně doc. Ing. Olgy Juráškové, Ph.D. z UTB Zlín.  Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku

více: http://www.cms-cma.cz/clanek/detail/430/marketer-roku-2016-vysledky

 
Ing. Milan Postler,Ph.D.
Katedra obchodního podnikání
a komerčních komunikací