Studenti z celého světa přijeli na model OSN PragueMUN

Ve dnech 5. až 9. února 2017 proběhl na VŠE v Praze studentský model OSN PragueMUN 2017, kterého se zúčastnilo více než 200 účastníků z celého světa. Jedná se o již tradiční akci, pořádanou každoročně od roku 2012 studentskou organizací MUN Prague.

V rámci konference se setkali vysokoškolští studenti z více než 30 různých univerzit, aby během několika dnů projednali nejaktuálnější témata, která se řeší na půdě OSN či EU. Na konferenci bylo zastoupeno 7 výborů, mezi nimi i Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN), Mezinárodní agentura pro jadernou energii (IAEA), Rada bezpečnosti OSN (UNSC), UNESCO, Evropský rada (EC), Rada pro lidská práva (HRC) či UN Women. Každý z výborů se zaměřil na 2 vybraná témata, s jejichž problematikou se museli všichni účastníci předem důkladně seznámit. Na půdě VŠE se tak řešila například otázka udržitelnosti vnějšího zadlužování zemí, a to v Hospodářském a finančním výboru (ECOFIN). Delegáti se ovšem dostali i k diskuzi o možnostech posílení společných a bezpečnostních politik EU v Evropské radě (EC).

Každý z účastníků zastupoval přidělenou zemi ve vybraném výboru tak, aby co nejlépe hájil její zájmy v kontextu jednotlivých témat. Ovšem pouze někteří delegáti mohli na konci konference získat ocenění pro nejlepší delegáty za prokázané výjimečné vyjednávací dovednosti. Kromě vyjednávání měli účastníci možnost prohlédnout si Prahu a během večerních doprovodných akcí lépe poznat členy svého výboru.

Na zahajovací ceremoniál celé konference, který se konal ve Vencovské aule, přijalo pozvání několik vzácných hostů. Mezi nimi i PhDr. Ivan Jestřáb, vedoucí odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí, a paní Barbora Krutáková z Informačního centra OSN v Praze.

PragueMUN konference si klade za dlouhodobý cíl poskytnout studentům diskuzní platformu, v jejímž rámci mají příležitost vylepšit si své vyjednávací schopnosti a především rozvíjet vlastní kritické myšlení. V neposlední řadě dostane každý příležitost plně využít svých komunikačních a jazykových dovedností, jelikož celá konference, stejně tak jako většina námi organizovaných akcí, je pořádána v angličtině.

Organizační tým MUN Prague tímto děkuje všem sponzorům, kteří se rozhodli podpořit PragueMUN 2017. Těmito sponzory jsou například Česká Spořitelna či Prague City Tourism. Celá konference PragueMUN 2017 byla pořádána pod záštitou Jagello 2000, Informačního centra OSN v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva obchodu a průmyslu.

Pro více informací o aktivitě studentské organizace MUN Prague a nadcházejících událostech navštivte oficiální webové stránky http://www.praguemun.cz/ nebo sledujte MUN Prague na Facebooku a Instagramu.