Stáž v ústředí Volkswagen ve Wolfsburgu: Fleet Business Development

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na stáž v oddělení Fleet Business Development v ústředí Volkswagen ve Wolfsburgu na letní semestr 2017/2018.

Fleet Business Development je koncernové oddělení koordinující strategické projekty napříč značkami VW koncernu. Tématicky jde o sestavování analýz trhu a sledování trendů na trhu v oblasti digitalizace / konektivita, carsharing, e-mobilita apod. V období letního semestru (ideálně únor – červen 2018) hledá studenta / studentku hovořící plynule anglicky a německy se zájmem o automobilový průmysl a ideálně prvními praktickými zkušenostmi.

Stáž pro nás zprostředkovala úspěšná absolventka FMV Ing. Anna Kurečková.

Praktikant_in für die Themen Future Mobility & Connectivity im Bereich Business Development.

Přihlášky se přijímají online: https://karriere.volkswagen.de/sap/bc/bsp/sap/zvw_hcmx_ui_ext/?jobId=5A1BEE10EF3F0690E10080000AFAA1FA