Stáž na Velvyslanectví ČR v Madridu: student se znalostí Španělštiny

12. června
31. července
2019

Stáže jsou realizovány na politicko-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Madridu. Stážisté se tak mají možnost podílet na zpracování politicko-ekonomického zpravodajství, účastnit se jednání se španělskými partnery a odborných seminářů a konferencí, zapojit se do příprav jednání a pracovních cest velvyslance a diplomatických pracovníků, spolupracovat na realizaci projektů ekonomické diplomacie a kulturních akcí, jakož i na prezentaci aktivit ambasády na webu a sociálních sítích.

Při výběru na stáž je možné uznání do studia FMV jako 22F412.

Podrobné informace zde: https://www.mzv.cz/madrid/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanectvi_cr_v_madridu_hleda.html