Social protests in Russia: what journalists think about them?

Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
zve na přednášku a následnou diskusi na téma:
Social protests in Russia: what journalists think about them?
Hostem bude profesor Dmitry Strovsky,
vyučující na Fakultě žurnalistiky Uralské federální univerzity a výzkumník na Arielské univerzitě v Izraeli
KDY? Ve středu 25. října 2017 od 19:45
KDE? Areál VŠE v Praze, místnost SB 303 (Stará budova).
Akce se koná v angličtině bez tlumočení.


Department of Political Science, Faculty of International Relations, University of Economics
invites you to lecture and discussion on
Social protests in Russia: what journalists think about them?
Guest speaker will be visiting professor Dmitry Strovsky,
lecturer at the Journalism Faculty of the Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia) and researcher at Ariel University (Israel).
WHEN? Wednesday, October 25, 7:45 pm.
WHERE? University of Economics, W. Churchill sq. 4, Prague 3, room SB 303 (Old Building)