SMSJM: Workshop s Petrem Korbášem

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka pořádá dne 19. dubna 2017 od 11:00 do 14:15 v místnosti SB 228 workshop na téma: Mezinárodní sankce – jejich implementace v ČR a vliv na firemní praxi.

Workshop povede Mgr. Petr Korbáš, který často školí exportéry, jde tudíž o ojedinělou příležitost získat řadu užitečných informací pro praxi.

Mgr. Petr Korbáš působí na Právním odboru Finančního analytického úřadu Ministerstva financí ČR (FAÚ MF ČR), který vznikl 1. ledna 2017 zrušením Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR. Před příchodem na MF ČR působil řadu let na Policii ČR jako vyšetřovatel závažné hospodářské kriminality. Od r. 2013 se věnuje výhradně problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní souvisejícím. Více informací o něm naleznete zde.