Seminář pro učitele: Mimosoudní řešení sporů mediací v teorii a praxi – projekt Erasmus+

 

V rámci projektu Erasmus+ (Strategic Partnership Project „Online Study Platform on Mediation“, č. projektu 2016-1-LV-01-KA203-022660) nabízí katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE odpolední seminář věnovaný teorii a praxi mimosoudního řešení sporů mediací, který se bude konat v pondělí 13.3.2017 od 16.15 do 17.45 hod, v míst. NB244 (Nová budova, 2. patro).

Výstupem semináře bude videonahrávka (přístupná po zadání hesla), kterou mohou použít jako on-line výukový materiál učitelé středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Seminář o celkovém rozsahu 2 vyučovacích hodin je rozdělen následujícím způsobem: jedna hodina je věnovaná teoretickým aspektům mediace, jedna hodina je věnovaná praktickému nácviku řešení obchodního sporu mediací

Lektoři:

doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D., katedra podnikového a evropského práva, FMV VŠE

Mgr. Jan Štandera, mediátor a advokát

Počet účastníků je omezen kapacitou místnosti NB244. Svoji účast prosím potvrďte emailem Ing. Kláře Vítkové: xvitk10@vse.cz, nejpozději do 8.3.2017.

Účastnící semináře souhlasí svojí účastí s nahráváním své osoby na video a šířením videa na webu VŠE, kde bude přístupné po zadání hesla. Účastníci se zároveň zavazují nešířit video jinak než pro vlastní pedagogické účely. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti prosíme účastníky o využití služeb bezplatné šatny v přízemí Nové budovy.

Účastníci semináře z řad učitelů obdrží certifikát o absolvování semináře.