Rektorkou VŠE podruhé zvolena prof. Ing. Hana Machková, CSc.

http://www.vse.cz/zpravodaj/1621