Proběhlo první letošní Stínování výuky

Dne 7. 3. se na Fakultě mezinárodních vztahů konalo první Stínování výuky v tomto roce. Zájemci měli příležitost vyzkoušet si svůj první den na vysoké škole přesně tak, jak ho běžně prožívají současní studenti VŠE – zúčastnili se dvou přednášek a naobědvali se v Akademickém klubu. Na přednášce současných studentů získali užitečné informace například o možnostech výjezdu do zahraničí či zapojení se do praxe již během studia.

Středoškoláci byli rozděleni podle oborů a po škole je provázeli studenti, kteří dané obory v současnosti studují. S nimi také uchazeči o studium navštívili přednášky; například na oboru Mezinárodní studia – diplomacie měli možnost dozvědět se něco o Mezinárodní ekonomii či Mezinárodních bezpečnostních vztazích. Uchazeči oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj mohli čerpat vědomosti ze zajímavé přednášky Organizace a řízení stravovacích a ubytovacích zařízení či Organizace a řízení cestovních kanceláří a cestovních agentur. Na oboru Podnikání a právo zájemci zahájili den společně s diplomaty na Mezinárodní ekonomii, poté se přesunuli na oborově zaměřenou přednášku Právo v mezinárodním obchodě.

Další termín Stínování výuky je pro obor Mezinárodní obchod naplánován již na 16. března. Všechny obory se uchazečům představí na posledním termínu, a to 22. března. Registrace je možná na adrese: http://fmv.vse.cz/stinovani.

 

Neváhejte, zaregistrujte se a prožijte den v kůži vysokoškoláka!