Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 29. června 2017 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na magisterské studium.

Jako v minulém roce probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému ISIS.
Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům o magisterské studium v českém jazyce na FMV přiděleny ve druhém květnovém týdnu a každému uchazeči bude následně emailem odeslána elektronická pozvánka. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku poštou FMV nerozesílá.
Uchazeči přijatí na základě opatření děkana FMV bez přijímacích zkoušek byli určeni 10. května 2017 a elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám neobdrží (v opačném případě prosíme ihned kontaktujte studijní oddělení – hana.tatouskova@vse.cz). Stav přijetí je možno ověřit v přihlášce ke studiu.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.

Informace ohledně přechodu mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem na FMV

1. Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek

Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek budou v případě úspěšného zakončení bakalářského studia v červnu 2017 zapsáni do studia navazujícího magisterského programu začátkem července 2017 (zápis proběhne elektronicky bez nutnosti osobní účasti). Následně budou informováni o přijetí, možnosti registrací a možnosti vyzvednout si dopis o přijetí na studijním oddělení.
Podmínky opatření splní také studenti, kteří ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2017. Zápis do studia pak proběhne počátkem září (bez nutnosti osobní účasti). Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2017/2018, předměty si zapíší až ve třetím kole.

2. Absolventi FMV přijatí na základě přijímacích zkoušek

Absolventi FMV, kteří ukončí bakalářské studium na FMV v květnu nebo červnu 2017, nemusí u přijímacích zkoušek dokládat potvrzení o ukončení bakalářského vzdělání. Informace bude převzata z agendy studijního oddělení.
Zápis do studia navazujícího magisterského programu proběhne počátkem července (zápis současných studentů FMV proběhne elektronicky bez nutnosti osobní účasti). Následně budou zapsaní studenti informováni o přijetí, možnosti registrací a možnosti vyzvednout si dopis o přijetí na studijním oddělení.
Do studia budou na volná místa zapsání také studenti, kteří splní podmínky přijímacích zkoušek, ale ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2017. Zápis do studia pak proběhne počátkem září (bez nutnosti osobní účasti). Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2017/2018, předměty si zapíší až ve třetím kole.
Přijatí uchazeči, kteří na FMV nestudovali, se dostaví k osobnímu zápisu, který se koná dne 4. červnece 2017. Podrobnosti obdrží u přijímací zkoušky.