Přijímací zkoušky na Fakultu mezinárodních vztahů

Zápis studentů magisterského studia se koná
v pátek 29.6.2018 v 10:00
v předsálí Likešovy auly

Přijímací zkoušky na bakalářské studium

Ve středu 13. června 2018 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na bakalářské studium.

Jako v minulých letech probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému InSIS.

Každému uchazeči byla elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám odeslána mailem dne 9. května 2018. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku ani letos FMV poštou rozesílat nebude.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.

Zápis do studia se koná 22. června 2018.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 28. června 2018 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na magisterské studium.

Jako v minulém roce probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému InSIS.

Každému uchazeči byla elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám odeslána mailem dne 9. května 2018. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku poštou FMV nerozesílá.

Uchazeči přijatí na základě opatření děkana FMV bez přijímacích zkoušek byli určeni 8. května 2018 a elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám neobdrží (v opačném případě prosíme ihned kontaktujte studijní oddělení – hana.tatouskova@vse.cz). Stav přijetí je možno ověřit v přihlášce ke studiu.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.

Zápis do studia se koná 29. června 2018 a je pro všechny přijaté povinný!

Informace ohledně přechodu mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem na FMV

1. Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek

Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek budou v případě úspěšného zakončení bakalářského studia v červnu 2018 mohou požádat o individuální termín zápisu před 29. červnem 2018, avšak až po té, co řádně ukončí bakalářské studium.

Podmínky opatření splní také studenti, kteří ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2018. Zápis do studia pak proběhne počátkem září. Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2018/2019, předměty si zapíší až ve třetím kole.

2. Absolventi FMV přijatí na základě přijímacích zkoušek

Absolventi FMV, kteří ukončí bakalářské studium na FMV v květnu nebo červnu 2018, nemusí u přijímacích zkoušek dokládat potvrzení o ukončení bakalářského vzdělání. Informace bude převzata z agendy studijního oddělení.

Zápis do studia navazujícího magisterského programu proběhne 29. června 2018 a je pro všechny přijaté povinný!

Do studia budou na volná místa zapsání také studenti, kteří splní podmínky přijímacích zkoušek, ale ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2018. Zápis do studia pak proběhne počátkem září. Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2018/2019, předměty si zapíší až ve třetím kole.