Přijímací zkoušky na bakalářské studium

V pondělí 12. června 2017 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na bakalářské studium.

Jako v minulých letech probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému ISIS.
Každému uchazeči byla elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám odeslána mailem. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku ani letos FMV poštou rozesílat nebude.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.