Přijímací zkoušky a zápisy do studia

Přijímací zkoušky na bakalářské studium

Ve čtvrtek 13. června 2019 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na bakalářské studium.

Jako v minulých letech probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému InSIS.

Každému uchazeči bude elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám odeslána mailem začátkem května. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku ani letos FMV poštou rozesílat nebude.

Uchazeči přijatí bez přijímacích zkoušek jsou určováni průběžně po termínech přijímacích zkoušek nanečisto a elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám neobdrží (v opačném případě prosíme ihned kontaktujte studijní oddělení – bohumira.holeckova@vse.cz). Stav přijetí je možno ověřit v přihlášce ke studiu.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.

Zápis do studia se koná ve čtvrtek 20. června 2019 v předsálí Vencovského auly.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Ve čtvrtek 27. června 2019 se na Fakultě mezinárodních vztahů konají přijímací zkoušky na magisterské studium.

Jako v minulém roce probíhají přijímací zkoušky formou vyplnění testů na počítači v univerzitním systému InSIS.

Každému uchazeči bude elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám odeslána mailem začátkem května. Text pozvánky je třeba mít vytištěný k přijímací zkoušce, protože obsahuje kód nutný ke vstupu do elektronického testu. Papírovou pozvánku poštou FMV nerozesílá.

Uchazeči přijatí na základě opatření děkana FMV bez přijímacích zkoušek byli určeni začátkem května a elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám neobdrží (v opačném případě prosíme ihned kontaktujte studijní oddělení – hana.tatouskova@vse.cz). Stav přijetí je možno ověřit v přihlášce ke studiu.

Provoz studijního oddělení bude v těchto dnech výrazně omezen.

 

Informace ohledně přechodu mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem na FMV

1. Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek

Studenti přijatí na základě opatření 3/2012 bez přijímacích zkoušek budou v případě úspěšného zakončení bakalářského studia v červnu 2019 mohou požádat o individuální termín zápisu před 28. červnem 2018, avšak až po té, co řádně ukončí bakalářské studium (stačí kontaktovat studijní oddělení – hana.tatouskova@vse.cz).

Podmínky opatření splní také studenti, kteří ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2019. Zápis do studia pak proběhne počátkem září. Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2019/2020, předměty si zapíší až ve třetím kole.

2. Absolventi FMV přijatí na základě přijímacích zkoušek

Absolventi FMV, kteří ukončí bakalářské studium na FMV v květnu nebo červnu 2019, nemusí u přijímacích zkoušek dokládat potvrzení o ukončení bakalářského vzdělání. Informace bude převzata z agendy studijního oddělení.

Provoz studijního oddělení bude i v těchto dnech výrazně omezen.

Zápis do studia navazujícího magisterského programu proběhne 28. června 2019 od 10:00 v předsálí Likešovy auly a je pro všechny přijaté povinný!

Do studia budou na volná místa zapsání také studenti, kteří splní podmínky přijímacích zkoušek, ale ukončí bakalářské studium v rámci opravných termínů v září 2019. Zápis do studia pak proběhne počátkem září. Takto zapsaní studenti nebudou mít možnost provést registrace na ZS 2019/2020, předměty si zapíší až ve třetím kole.