Přednáška odborníků z John Marshall Law School v Chicagu na téma práva duševního vlastnictví

Ve středu 3. května 2017 od 18:00 hod. proběhne přednáška dvou odborníků z John Marshall Law School v Chicagu, a to na téma „Současné problémy amerického práva hospodářské soutěže – antitrustu“ (prof. Lim) a „Ochrana obchodního tajemství a soukromí a svoboda projevu v americkém právu“ (prof. Seng). Profesor Daryl Lim a profesor Michael Seng jsou krátce hostujícími profesory na VŠE. Přednáška proběhne posluchárně SB225.

Profesor Daryl Lim je ředitelem Programu práv duševního vlastnictví na John Marshall Law School v Chicagu. Specializuje se na problematiku práva na ochranu hospodářské soutěže (antitrust) a na patentové právo (a obecně na právo duševního vlastnictví).

Profesor Michael Seng se zaměřuje na ústavní právo a přednáší také na John Marshall Law School v Chicagu. Je též advokátem v oboru ústavního práva a zastupoval klienty v několika případech i před Nejvyšším soudem USA. Osobně již delší dobu spolupracuje s VŠE.

Všichni studenti i učitelé jsou vítáni!

Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Katedra podnikového a evropského práva, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze)