Přednáška Ing. Jana Waltera na téma "Brexit" v rámci Absolventské středy na FMV – 15. března 2017

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty, akademické pracovníky i absolventy na přednášku pana Ing. Jana Waltera, poradce Stálé Mise Velké Británie v Ženevě, na téma „Brexit a jeho dopady na mezinárodní ekonomické organizace a roli Velké Británie v nich“. Přednáška se bude konat ve středu 15. března 2017 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.

Po úvodní přednášce bude následovat diskuse na témata spojená s problematikou Brexitu.

Více o konceptu Absolventských střed viz zde.

Jan Walter dokončil studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, obor mezinárodní politika a diplomacie, v roce 2009. V roce 2013 dokončil také studium CEMS MIM studované na VŠE a London School of Economics and Political Science. Již za studií sbíral zkušenosti v privátní sféře, konkrétně v projektovém řízení ve firmách vyrábějících spotřební zboží v ČR a ve Velké Británii. Zapojil se také do práce v neziskové organizaci, kde se především věnoval projektům vzdělávání v mezinárodních vztazích. Zároveň získával další zkušenosti a budoval si síť kontaktů založením či účasti v několika univerzitních klubech s různým zaměřením (například Debatní klub).

V předvečer českého předsednictví Radě EU dostal Jan Walter jedinečnou příležitost podílet se na přípravě a výkonu tohoto projektu, konkrétně v týmu pokrývajícím oblast mnohostranné a společné obchodní politiky. V roce 2010 se přestěhoval za prací do švýcarské Ženevy, sídla řady mezinárodních ekonomických organizací (mj. Světové obchodní organizace, Světové organizace duševního vlastnictví, Světového ekonomického fóra), ve kterých reprezentuje Českou republiku jako diplomat Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2014 se s velkou chutí pustil do role koordinátora regionální skupiny a má tak příležitost se dostat k nejužším negociacím mezi sedmi regionálními koordinátory a ve Světové organizaci duševního vlastnictví mluvit jménem celkem sedmnácti zemí.

Jan Walter se v roce 2015 rozloučil s Českou diplomacií a (po krátkém angažmá v neziskovém sektoru v Bruselu) přijal místo v diplomacii Britské. Na Stálé Misi Velké Británie v Ženevě je poradcem pro otázky duševního vlastnictví a reprezentuje Británii v mezinárodních organizacích, kde téma duševního vlastnictví rezonuje, tedy ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), Světové obchodní organizaci (WTO) či Světové zdravotnické organizaci (WHO).