Pozvánka na přednášky o sociálních supermarketech a plýtvání potravinami

Katedra obchodního podnikání zve na přednášky pořádané v rámci projektu Sociální supermarkety v Rakousku a v České republice, jenž prosloví doc. Christina Holweg z Institut für Handel und Marketing, Wirtschaftsuniversität Wien.

23.11.2017, 11:00 – 12:30, Likešova aula

Téma přednášky: Sociální supermarkety v Evropě

23.11.2017, 13:30 – 14:30, SB 232

Téma přednášky: Plýtvání potravinami a jeho řešení

Obě přednášky proběhnou v anglickém jazyce. V případě zájmu o účast na přednášce Plýtvání potravinami a jeho řešení v SB 232, prosíme o registraci na e-mailu tomas.sadilek@vse.cz z důvodu omezeného počtu míst v učebně.

Sociální supermarkety jsou prodejny, které nabízejí potraviny pro zákazníky s velmi nízkými příjmy. Obchodní model sociálních supermarketů spočívá zejména v nákupu potravin s končícím datem spotřeby od producentů a obchodních řetězců. Tyto potraviny jsou pak dále prodávány s výraznými slevami oproti standardním cenám. Sociální supermarkety fungují v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Rumunsku a Švýcarsku. V České republice je minimálně 40 prodejen, které nesou rysy sociálních supermarketů.

Celá akce je podpořena z projektu č. 79p5 „Sociální supermarkety v Rakousku a v České republice“ v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.