Pozvánka na neformální setkání studentů navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jako garant navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod pozval na neformální setkání studentů oboru, které se uskuteční dne 10. 10. 2017 od 16.15 hod. na místnosti SB 335.

Na tomto setkáním bych s Vámi rád prodiskutoval „cílový“ profil absolventa oboru s ohledem na jeho uplatnění na trhu práce. Současně bych v této souvislosti znal rád také Vaše očekávání a názory na strukturu předmětů, studijních nároků, používaných metod výuky atp.

Dále bych Vás seznámil s činností tzv. Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí našeho oboru a dalšími aktivitami relevantními pro náš obor.

Mým cílem v pozici garanta oboru je zajistit relevanci studijního obsahu pro praxi, a to v mezinárodním měřítku. Pro tyto účely je nezbytně nutné vyhodnocovat obdobné zahraniční programy, úzce spolupracovat s praxí a vést pravidelnou diskusi se studenty.

Děkuji a těším se na případné setkání s Vámi!

S pozdravem

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

děkan Fakulty mezinárodních vztahů