Poslední Stínování výuky v tomto akademickém roce

Ve středu, dne 14. března 2018, se na Fakultě mezinárodních vztahů konalo poslední Stínování výuky v letošním akademickém roce. Celkem proběhly tři termíny, které byly určeny pro všechny bakalářské obory denního studia nabízené u nás na fakultě. Tento projekt je organizován studentským PR týmem FMV pro zájemce o studium. Účastníci měli možnost si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to být vysokoškolským studentem.

Uchazeči se setkali v 10.40 s organizačním týmem u vchodu do Nové budovy, poté byli rozděleni do menších skupinek podle jimi preferovaného oboru. Každé skupině byl přidělen současný student daného oboru, který je celým dnem provázel a sdílel s nimi své zkušenosti. Provázející stručně představil fakultu společně s oborem, který studuje. Poté následovala diskuse, kde byl prostor pro dotazy ohledně studia, přijímacích zkouškách a studentského života.

Abychom zájemcům co nejvíce přiblížili vysokoškolský život,  v rámci Stínování výuky PR tým vybral takové přednášky a cvičení, jež jsou specifické pro daný obor a pomohou tak uchazečům poznat, zdali je daná tématika zajímá. Hosté si tak vyzkoušeli sedět v lavicích vedle našich studentů, poznali některé vysokoškolské profesory a zároveň se na cvičeních mohli aktivně zapojit do probírané problematiky.

V odpoledních hodinách čekal na účastníky vydatný oběd v Akademickém klubu na VŠE, při němž měli prostor se seznámit s ostatními zúčastněnými.

Děkujeme všem zájemcům, účastníkům, pedagogům a pomáhajícím studentům. Věříme, že Stínování výuky bylo přínosné a uchazeči se dozvěděli spoustu nových informací. Fotografie ze všech termínů jsou dostupné na facebookové stránce určené pro zájemce o studium Přidej se k nám.