Ohlédnutí za 5. výroční konferencí FMV

Na FMV VŠE se konala již pátá výroční konference na téma Automobilový průmysl: věčná síla české ekonomiky?

Na půdě VŠE se dne 3. 10. konala již 5. výroční konference Fakulty mezinárodních vztahů.

Letošní ročník se zaměřil na téma budoucnosti automobilového průmyslu, a to ve spojitosti zejména s jeho postavením v české ekonomice. Akci tradičně moderoval a spoluorganizoval Roman Chlupatý.

Na úvod vystoupil děkan FMV VŠE Josef Taušer, který upozornil na fakt, že Česko je spolu se Slovenskem dominantním výrobcem aut v přepočtu na jednoho obyvatele. V případě Česka se automobilový průmysl podílí na HDP asi 7 %. Navzdory ekonomickému růstu a přibližování se zemím západní Evropy, Česko pokulhává v inovacích, což se týká i automobilového průmyslu.

V rámci prvního panelu se debatovalo o trendech a budoucnosti nejen automobilového průmyslu. David Kocourek, ekonom Komerční banky, ve svém vystoupení poukázal na jednotlivé výzvy, kterým bude nejen Česko, ale také Evropa a celý svět čelit. Vyšší nároky na ekologické standardy, alternativní paliva, ale také autonomní mobilita – to jsou pro tento průmysl zásadní otázky. A právě Česko, jakožto země, jejíž ekonomika je silně navázaná na tento průmysl, bude muset hledat cesty, jak na tyto výzvy reagovat. Robert Stehrer z Vídeňského institutu pro ekonomická studia poukázal na nutnost silné orientace českého průmyslu na inovace. Bez nich nebude moci být tento sektor konkurenceschopný. Dle něj je také nutno brát do úvahy také další trendy, jakými jsou demografický vývoj či přesun výroby do Asie.

Ve druhém panelu se debatovalo konkrétněji o případu Česka. Pavel Kysilka podotkl, že auta a jejich byznys model je značně neefektivní – jsou používána pouze v asi 7 % z celkového času, což je v současnosti zásadním problémem, a to nejen pro generaci mileniálů. Podle Kysilky tento sektor bude čelit tzv. disruptivním směnám, které vytlačí ty, kteří nebudou na budoucnost připraveni. Více v rozhovoru Pavla Hnáta s Pavlem Kyslikou v rámci projektu AlterEKO Technologická (r)evoluce mění vítězné modely, Česko na to musí reagovat.

Jan Edlman ze Škoda Auto DigiLab zmínil, že vnímání mobility a její podstata se výrazně mění. Mobilita jako služba na platformě SmartCity je široký a integrovaný přístup ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti městských ekosystémů. Především pak v oblasti sociální, ekonomické a ekologické. Dodal, že města budou v budoucnu hrát významnou úlohu při rozšiřování mobilních zařízení.

Vendula Čechová zmínila výzvy související s vyšší efektivitou řízení, které budou nebo již jsou horkými tématy. Jde zejména o automatizaci, internet věcí, minimalizaci aktivit s malou přidanou hodnotou a s nimi související zaměření na výzkum.

Konferenci podpořil E.ON a Zastoupení Evropské komise v ČR, dále pak mediální partneři Info.cz, Investiční web, Automakers a TradeNews.