Novinky ve studijních programech platných od ZS 2017/2018: větší důraz na studium cizích jazyků a povinné studium v zahraničí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vrcholí příprava nových studijních plánů pro studenty přijaté do bakalářského i navazujícího magisterského studia od ZS 2017/2018. Ve všech oborech bakalářského studia v českém jazyce se výrazně posílí studium cizích jazyků, a to zvýšením kreditové dotace na povinný jazyk a zařazením jazykových předmětů mezi fakultě volitelné předměty fVB. Na magisterském studiu se na oborech Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie zavádí povinnost studia v zahraničí, a to ve formě semestrálního výměnného pobytu nebo stáže.

Ve všech oborech bakalářského studia v českém jazyce se od ZS 2017/2018 výrazně posílí studium cizích jazyků, a to zvýšením kreditové dotace na povinný jazyk, kde první zkouška z druhého cizího jazyka bude mít nově kreditovou dotaci 6 ECTS, a zařazením jazykových předmětů mezi fakultě volitelné předměty fVB. Nově přijatí studenti tak budou moci využít více kreditů na získání jazykových certifikátů nebo na studium třetího jazyka. Počet fakultně volitelných kreditů je na většině oborů zároveň navýšen a pohybuje se v rozmezí 15 až 24 ECTS. Vedle jazykových předmětů zde mohou studenti FMV nadále studovat odborné předměty všech kateder FMV a celou řadu kurzů hostujících profesorů.

V navazujícím magisterském studiu se změna týká oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie, které budou nově obsahovat povinnost získat autentickou zahraniční zkušenost, a to a to ve formě semestrálního výměnného pobytu nebo stáže. Z důvodu posílení internacionalizace ponechává FMV v platnosti i program Freemover, díky kterému přispěje ze stipendijního fondu studentům, kteří vyjíždí do zahraničí na jinou než partnerskou školu VŠE. Alternativou stáže v zahraničí bude také domácí odborná stáž v mezinárodní firmě. Podrobnosti k uznávání stáží včetně aktuálních výběrových řízení naleznete v sekci Odborné praxe a stáže pro studenty. V odůvodněných případech bude možno tento zahraniční modul nahradit studiem intenzivních kurzů hostujících profesorů ve smíšených studijních skupinách spolu s výměnnými studenty přijíždějícími na VŠE v kombinaci s jazykovými certifikáty.

Další novinkou pro studenty magisterského oboru Mezinárodní obchod je možnost studia double degree mezi programy Mezinárodní obchod FMV VŠE v Praze a International Management IAE Lyon 3. Kombinací ročního studia v Praze a ročního výměnného pobytu ve Francii získají absolventi magisterské diplomy obou univerzit. Každoročně budou takto otevřena dvě místa pro zájemce s výbornou znalostí francouzštiny a angličtiny.

Důraz na studium v zahraničí a studium cizích jazyků je základním profilujícím prvkem Fakulty mezinárodních vztahů. Jeho posílení doporučili fakultě také zástupci zaměstnavatelů a zahraničních univerzit zastoupení v Radách pro strategické rozhodování a spolupráci s praxí, které se na řízení oborů FMV podílejí. Začátkem května projedná změny Akreditační komise FMV.

Nové studijní programy budou k dispozici na stránkách určených současným studentům:

http://fmv.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/

http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/

Seznam garantů jednotlivých oborů bakalářského a magisterského studia na FMV:

Bakalářské obory
International Business prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Cestovní ruch a regionální rozvoj doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
Mezinárodní obchod prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mezinárodní studia – diplomacie prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
Podnikání a právo doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D
Manažer obchodu prof. Ing. Dana Zadražilová. CSc.
Navazující magisterské obory
Economics of Globalisation and European Integration doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSs.
International and Diplomatic Studies prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
Cestovní ruch doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
Evropská integrace doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Mezinárodní obchod doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Mezinárodní politika a diplomacie prof. PhDr. Zuzana Lehmanová, CSc.
Podnikání a právo doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D
Politologie prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.