Nové abecední rozdělení studentů u studijních referentek

Od 1. května 2017 se mění abecední rozdělení studentů u studijních referentek.
Studijní referentky pro studenty v českých programech budou od 1. května 2017 rozděleny takto:

Jméno

Kancelář

Telefon

E-mail

Působnost

Bohumira Holečková NB 383 +420 224 09 5241 holb01@vse.cz

A – I

a kombinované studium (Manažer obchodu)

Jana Horáčková NB 385 +420 224 09 5295 jana.horackova@vse.cz

J – O

Hana Tatoušková NB 385a  +420 224 09 5243 hana.tatouskova@vse.cz

P – Ž