Neformální setkání studentů magisterského oboru Mezinárodní obchod

19. března
2019

Vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás jako garant magisterského oboru Mezinárodní obchod pozval na neformální setkání studentů, které se uskuteční dne 19. 3. 2019 od 18.00 hod. na místnosti RB 209.

Na tomto setkáním bych s Vámi rád prodiskutoval „cílový“ profil absolventa oboru s ohledem na jeho uplatnění na trhu práce. Současně bych v této souvislosti znal rád také Vaše očekávání a názory na strukturu předmětů, studijních nároků, používaných metod výuky atp.

Dále bych Vás seznámil s činností tzv. Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí našeho oboru a dalšími aktivitami relevantními pro náš obor.

Mým cílem v pozici garanta oboru je zajistit relevanci studijního obsahu pro praxi, a to v mezinárodním měřítku. Pro tyto účely je nezbytně nutné vyhodnocovat obdobné zahraniční programy, úzce spolupracovat s praxí a vést pravidelnou diskusi se studenty.

Těším se na případné setkání s Vámi!

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
děkan fakulty a garant oboru