Nabídka stáže: Velvyslanectví ČR v Pekingu

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Velvyslanectví České republiky v Pekingu. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia FMV (především oboru Čínská studia) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Období

Srpen/září – říjen/listopad 2018 (dle dohody).

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v rámci obchodně-ekonomické agendy zastupitelského úřadu ČR v Pekingu. Vybraný kandidát musí následně projít schvalovací procedurou na MZV ČR.

Délka stáže

Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Standardně se jedná o plný úvazek po dobu tří měsíců s možností případného prodloužení.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office, znalost čínského jazyka je vítána. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si hradí stážista sám. Ubytování je možné příp. dohodnout i v objektu ambasády.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky

  • státní občanství ČR;
  • trestní bezúhonnost;

Uchazeč o stáž musí dodat

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu stuchliz@vse.cz, do 1. dubna 2018.
 

Financování stáže:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.
Upozornění: Výběr studenta na stáž v ČLR nezakládá automaticky nárok na získání víza v ČLR. Vízum si vybraní studenti zajišťují sami na Velvyslanectví ČLR v České republice, FMV zde nepůsobí ani jako prostředník.