Na FMV se uskutečnily na přednášky o sociálních supermarketech a plýtvání potravinami

Ve dnech 22. a 23. 11. 2017 hostila Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací prosloví doc. Christina Holweg z Institut für Handel und Marketing, Wirtschaftsuniversität Wien, která přednášela o sociálních supermarketech v Evropě a o plýtvání potravinami. Obě témata vídeňské pracoviště dlouhodobě zkoumá a v posledním roce spolupracuje na výzkumu i s Katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací.

Mezi zajímavými informacemi, které doc. Holweg prezentovala, bylo například zjištění, že vyhazování potravin v maloobchodní jednotkách není důležitým tématem pro vedení řetězců, protože denně se vyhodí potraviny jen za 1 – 3 % denních tržeb provozovny. To však znamená vyhození potravin o celkové hmotnosti 30 – 100 kg, které by mohly být spotřebovány.

Doc. Holweg během svého programu rovněž navštívila vybrané maloobchodní řetězce působící na českém trhu a podívala se i do českého sociálního supermarketu.

Sociální supermarkety jsou prodejny, které nabízejí potraviny pro zákazníky s velmi nízkými příjmy. Obchodní model sociálních supermarketů spočívá zejména v nákupu potravin s končícím datem spotřeby od producentů a obchodních řetězců. Tyto potraviny jsou pak dále prodávány s výraznými slevami oproti standardním cenám. Sociální supermarkety fungují v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Rumunsku 

a Švýcarsku. V České republice je minimálně 40 prodejen, které nesou rysy sociálních supermarketů.

Celá akce je podpořena z projektu č. 79p5 „Sociální supermarkety v Rakousku a v České republice“ v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.