Možnost stipendia od Mezinárodního visegrádského fondu

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) nabízí studentům navazujícího magisterského či postgraduálního stupně studia možnost ucházet se o stipendium, které jim pomůže uhradit náklady spojené se studiem na všech akreditovaných veřejných i soukromých zahraničních univerzitách či akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4 (v rámci tzv. intra-visegrad internship) i mimo ni (v rámci tzv. out-going internship), a to v těchto státech: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. (Stejná pravidla platí rovněž pro studenty z Kosova.)

Výše dotace:

  • 2 300 EUR za semestr pro studenta + 1 500 EUR za semestr pro hostitelskou organizaci
  • mimořádné stipendium ve výši 1 500 EUR na pokrytí cestovních nákladů, pokud je sídlo domácí instituce stipendisty vzdálené od hostitelské organiace více než 1 500 km.

Přihlášky budou spuštěny v co nejbližší době. Více informací o registraci a podmínkách uznání stipendia je možné nalézt na oficiálních stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

MVF založený v roce 2000 má za cíl rozvíjet užší spolupráci mezi členskými státy a posilovat jejich vzájemné vazby v oblastech cestovního ruchu, oblastech kultury, přeshraniční spolupráce, vědy a výzkumu, vzdělávání apod. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (tedy země V4).